Stichting Vrienden van de Barbaraschool
 

De Barbaraschool kan de toekomst in


Succesvolle samenwerking tussen bestuur, MR en ouders

De Barbaraschool blijft open! De unieke buurtschool aan het Eikenplein in Amsterdam-Oost zit in het oudste schoolgebouw van Amsterdam. Eerder dreigden hoge onderhoudskosten het voortbestaan van de school in gevaar te brengen, terwijl het aantal leerlingen stijgt en de ouders erg enthousiast zijn over de school. De MR, de stichting Vrienden van de Barbara en de stichting KBA NW West  sloegen de handen ineen om te onderzoeken of een alternatief onderhoudsplan haalbaar zou zijn. De afgelopen periode is druk gerekend en werd met architect Thomas Bernhardt hard gewerkt aan een alternatief onderhoudsplan dat wel haalbaar is. "Met dit plan kan de Barbaraschool de toekomst in" , aldus schoolbestuurder Frank Merten, "Hiermee feliciteer ik het team, de leerlingen en de ouders van harte. Wat geweldig om dit goede nieuws zo vlak voor de zomervakantie bekend te kunnen maken!"


Samen bouwen aan een duurzame toekomst voor de Barbaraschool


Beste ouders, leraren en vooral Vrienden,

Graag brengen we jullie op de hoogte van het laatste nieuws  over de Barbaraschool.

Het is ruim een maand na het geweldige bericht dat de school open blijft. Ondertussen hebben de Vrienden van de Barbaraschool niet stil gezeten.  We hebben vorige week een goed gesprek gehad met Frank Merten van Stichting KBA. Bij dat gesprek waren ook leden van de Mr en Cilia van Oostveen aanwezig.  Iedereen is enorm betrokken en we willen nu samen gaan werken aan  een duurzame toekomst voor de Barbara. 


Hiervoor is een alternatief onderhoudsplan nodig. Daarbij is de insteek dat de kosten een stuk lager uitvallen dan het bedrag dat ooit door KBA is genoemd. Thomas Bernardt, de architect van de renovatie van de school in 2015 en Vriend van de Barbaraschool, gaat samen met Roland Kruijsman, bouwkundige van Stichting KBA, dat plan opstellen. Dat plan voor het onderhoud zal voor de zomer klaar zijn.

Ondertussen zijn we ook druk bezig om aan zoveel mogelijk mensen te laten zien hoe bijzonder de Barbaraschool is. Op Koningsdag werd weer duidelijk hoe groot de buurtfunctie van de school is. Er waren op die dag ook rondleidingen door de school en veel mensen kwamen een kijkje nemen. Het is hartverwarmend om te zien hoe betrokken de buurt is, bij de Barbaraschool. 

Er worden deze week ook weer Open Dagen georganiseerd. Er is gelukkig veel interesse van ouders uit de buurt, die hun kindje met plezier aanmelden. We krijgen ook veel berichten van enthousiaste, nieuwe ouders die zich bij de Vrienden willen aansluiten.

Dit alles stemt ons zeer positief.  Samen staan we sterk en gaan we werken aan een duurzame toekomst voor de Barbaraschool!


Heeft u vragen of wilt u de Vrienden van de Barbaraschool steunen? Bezoek de website of mail ons!

www.vriendenbarbaraschool.nl

info@vriendenbarbaraschool.nl


Hartelijke groeten,

Namens alle Vrienden van de Barbaraschool

Marike Barendse 
Barbaraschool blijft open!

Voorgenomen besluit tot sluiting Barbara ingetrokken!

Gisteren, 13 april 2017, heeft Stichting KBA Nw West besloten het voorgenomen besluit tot sluiting van de Barbaraschool in te trekken. 

De afgelopen weken is er intensief contact geweest tussen het bestuur van Stichting KBA Nw West, de Medezeggenschapsraad en de Stichting Vrienden van de Barbaraschool over het voorgenomen besluit. 

We hebben met elkaar hard gezocht naar alternatieven om de school open te houden en daarbij hebben we gemerkt dat het voorgenomen besluit dit proces belemmert Het bestuur van Stichting KBA Nw West heeft daarom besloten om dit besluit in te trekken om ruimte te creëren voor een optimaal proces. 

We blijven gezamenlijk de schouders eronder zetten om te zoeken naareen duurzame oplossing voor het behoud van de Barbaraschool. We gaan er daarbij vanuit dat we met elkaar in staat zijn een goede manier te vinden om het onderhoud aan de Barbaraschool te (laten) uitvoeren en de financiering hiervoor rond te krijgen.

Het is hartverwarmend om te zien hoe groot de inzet en betrokkenheid van iedereen is! De komende tijd willen we deze positieve energie blijven inzetten en samen verder bouwen aan de toekomst van onze prachtige Barbaraschool.
We houden jullie uiteraard op de hoogte van het proces en de vorderingen. 

Met vriendelijke groet,
 
Frank Merten, directeur-bestuurder Stichting KBA Nw West
Esther Houbaer, voorzitter Medezeggenschapsraad
Cilia van Oostveen, directeur Barbaraschool

Dit is de website van de stichting vrienden van de Barbara

Via deze site willen wij alle vrienden informeren over de activiteiten die de stichting ontplooit om een duurzame exploitatie van de school, ook in de toekomst mogelijk te maken. Voor informatie over de school, het onderwijs en leerklimaat, verwijzen wij naar de website van de Barbaraschool.

Naar aanleiding van de inspraakavond dd 9 maart 2017 in de aula van de Barbaraschool heeft de stichting zich georganiseerd in een aantal werkgroepen waarmee de mogelijkheden voor de school in kaart worden gebracht. Vanuit deze werkgroepen zullen updates gegeven worden over de vorderingen.

U kunt zich aanmelden als u het doel van de stichting wilt steunen of als u via de wekelijkse nieuwsbrief op de hoogte wilt worden gehouden van de stand van zaken.  Uiteraard kunt u ons ook benaderen met vragen. En als u - net als wij - de handen uit de mouwen wilt steken en ons wil helpen, stuurt u ons dan een berichtje. U bent meer dan welkom want er moet in de komende tijd veel werk verzet worden.

De stichting gaat ervoor!!


 

Succesvolle informatieavond vrienden van de Barbara

Tijdens een drukbezochte informatieavond, zijn ouders van kinderen die op de Barbaraschool zitten geïnformeerd over het werk dat de stichting Vrienden van de Barbara tot dusverre heeft gedaan. In aanwezigheid van Cilia van Oostveen (directrice), gaven de voorzitters van de diverse werkgroepen een update over de vorderingen. Ondanks dat er duidelijk vertrouwen uitgesproken is in het werk van de stichting, werd ook duidelijk dat er nog veel werk gedaan moet worden. 

Ouders die een bijdrage willen leveren worden nadrukkelijk gevraagd zich aan te melden. via info@vriendenbarbaraschool.nl